De olika minoritetsspråken

Officiella minoritetsspråk


Spanien har en lagstiftning om minoritetsspråkens rättigheter som ses som en förebild internationellt. I Spanien är spanska det officiella språket i hela landet men man talar också flera andra språk. Spanska kallas även för kastilianska; nästan 99% av spanjorerna talar spanska men ungefär 89% har det som modersmål. Resten av invånarna har minoritetsspråk såsom aranesiska, baskiska, katalanska eller galiciska som modersmål och talar spanska som sitt andra språk.


Aranesiska talas endast av några tusen personer i en liten del av provinsen Lleida i den katalanska delen av Pyrenéerna som alltså ligger på gränsen mellan Frankrike och Spanien.


Katalanska talas i östra Spanien runtom Andorra, delar av Frankrike och i Sardinien. Ungefär 7 miljoner personer talar språket i Spanien, den version av språket som spanjorerna använder kallas även för valencianska.


Galiciska talas av cirka 2 miljoner personer i den autonoma regionen Galicien som ligger i norra Spanien. Galiciska kan ibland misstas för portugisiska eftersomt de två språken liknar väldigt mycket.


Spanskan och de tre ovannämnda språken härstammar alla från latin; vissa dialekter som har utvecklats ur dessa anses av sina talare vara skilda språk.


Baskiska behärskas av ungefär 1 miljon personer men runt 660,000 personer har det som modersmål, Baskien är det område där språket talas och är beläget i nordöstra Spanien väster om Katalonien.I Baskien och Navarrra i norra Spanien väljer allt fler föräldrar att sätta sina barn i helt baskisktalande skolor för att barnen ska lära sig minoritetsspråket. Under de senaste 30 åren har antalet personer som kan språket ökat från 20 % till 40 %. Ungefär 5 % av befolkningen definierar sig som basker. Den äldre generationen fick antingen inte använda språket eller så fick de aldrig lära sig det.  Man insåg fort att skolorna är centrala för att språket skulle överleva, speciellt bland de unga.

Alla dessa språk förutom aranesiska är så pass utspridda att folken till och med har

dagblad och media på sitt eget språk.


Text: Jonathan Finne & Sandra sebbas

Källa: Wikipedia-Spaniens språk, Wikipedia-Aranesiska, Wikipedia-Baskiska, Wikipedia-Katalansksa, Wikipedia-Galiciska,  Ur.se , Wikipedia,  Svenska.yle.fi


Icke-officiella minoritetsspråk


Det finns också ett flertal minoritetsspråk som är erkända av staten men inte officiella och dessa håller sakta på att dö ut på grund av att de har så lite talare. Sådana språk är aragonska, asturiska och leonesiska.


Runt 10,000 personer har aragonska som modersmål och cirka 30,000 personer har det som andra språk. Språket talas endast i Pyrenéerna på gränsen till Frankrike. I de pyreneiska skolorna kan man läsa språket som tillval.


Asturiska är lite populärare då ungefär 450,000 personer talar språket varav 100,000 har det som modersmål. Språket talas i en stor del av nordvästra Spanien. Också detta språk kan läsas i skolorna i området.


Man är inte säker på hur många som talar leonesiska men man uppskattar att det är mellan 20,000-50,000 personer. Språket talas i en liten del av Spanien och lite i Portugal.


Text: Jonathan Finne

Källa: Wikipedia-Spaniens språk, Wikipedia-Aragonska, Wikipedia-Asturiska, Wikipedia-Leonesiska