Barcelonas Historia

Det är lite oklart när de äldsta spåren av mänskligt liv började i det som idag är Barcelona men de äldsta spåren som har hittats är daterade till andra årtusendet före Kristus. Spåren som har hittats finns i form av gravar på berget Monterols. På 600-talet före Kristus kom ett nytt folkslag till Barcelona och detta folkslag kallades för Laetaner. Detta folkslag kom dock att utrotas då romarna kom till Barcelona.


Romarna började bilda kolonier och en av dessa kolonier började kallas för Colonia Julia Augusta Favetina Paterna Barcino. Barcino blev efter en tid en betydelsefull handelsplats vilket ledde till att stadens betydelse och välstånd ökade. Från Barcino skeppades t.ex. vete, yllevaror, vin och slavar till stora delar av resten av det romerska riket. Efter en tid avslutades slavhandeln och då fick Barcino det ekonomiskt dåligt. De varor som de förut hade kunnat exportera blev de nu tvungna att börja importera.

Bildkälla: Wikimedia


Efter romarnas storhetstid inleddes medeltiden. Medeltiden inleddes i Barcelona då morerna under en erövringskampanj tågade in i Barcelona. Morerna var muslimer och regerade fram till år 801 då staden återerövrades av Ludvig den fromme. Barcelona blev då ett grevskap i Marca Hispanica vars grevar tillsattes av karolingiska kungar.  Barcelona styrdes av grevar fram till år 897 då den sista greven dog. Efter detta blev Barcelona en lydstat under frankerna. Morerna tågade in i Barcelona igen år 985 och plundrade, härjade och brände ner Barcelona. Dåvarande frankiske kungen Lothar valde att inte bry sig att i Barcelona behövde militärt stöd vilket ledde till att Barcelona senare inte fick något ekonomiskt stöd. Under 1100-talet började Barcelona växa och staden fick nya stadsdelar utanför den dåvarande stadsmuren. Denna blomstring höll i sig till 1300-talet då Barcelona stötte på flera motgångar, bl.a. pest, svält och judeförföljelser.


Under 1700-talet pågick ett spanskt tronföljdskrig som kom att förstöra Barcelona. Invånarna i Barcelona drogs med i blodigt krig och tvingades kapitulera 11.9.1714. Denna dag brändes även 1200 byggnader i Barcelona av den spanske kungen Filip V.


1800-talet präglades av flera krig, revolutioner och revolter i Barcelona men det var även en tid då industriella revolutionen tog ordentlig fart i staden. Flera fabriker byggdes och man skulle tänka sig att det blev bättre för människorna i landet men det blev det inte. Istället ledde industrialiseringen till att tillgången på arbetskraft blev överflödig och arbetsgivarna gjorde precis som de ville med arbetarna. Detta betydde att arbetarna fick dåliga löner och tvingades jobba i omänskliga arbetsförhållanden. Situationen för arbetarna och ett starkt hat mot kyrkan ledde till att anarkismen tog fotfäste i Barcelona år 1869. Anarkismen är en ideologi som språkar för att staten ska sköta om så lite som möjligt och människorna ska få bestämma över sig själva. Under 60 år framåt var anarkismen det ledande arbetarpartiet i Barcelona.


Under 1900-talet drogs Barcelona med i det spanska inbördeskriget. Barcelona kom att bli den stad som bombades mest under kriget och tillsammans med Katalonien fick de betala ett högt pris för förluster i kriget. Trots detta återhämtade sig Barcelona snabbt och många människor flyttade dit. På 1960-talet kom en turistboom till Spanien och detta hjälpte Barcelonas ekonomi mycket. År 1986 gick Spanien med i EU vilket ledde till att man ordande Olympiska Spelen i Barcelona år 1992.


Text: Emilia Kansa

Källor: Wikipedia

Barcelona turistguide

Barcelona turistguide