Tjurfäktning


bullfight

Tjurfäktning går ut på att en tjurfäktare (matador) strider mot en tjur. Detta är ett spektakulärt evenemang och väldigt känt i den spanska kulturen. Tjurfäktning pågår bara inte i Spanien utan även i andra länder så som Mexiko, Colombia, Peru, Ecuador, Portugal och Frankrike.

 

Tjurfäktning är en gammal tradition i Spanien. Den har fått sina rötter från Grekland men fick inte sin nuvarande form förrän på 1800-talet. Under åttiotalet i Spanien då det var ekonomisk uppsving i landet så utropade spanjorerna tjurfäktning till en spansk institution och ett kulturarv. Tjurfäktningen är vanligare på fastlandet än ute på de spanska öarna, men en ö där tjurfäktning hålls någon gång är bland annat Mallorca. Fäktningen utspelar sig ofta på helgerna, helst på söndagarna. Dessa dagar är en stor fest för invånarna i staden. Den startar alltid på utsatt tid och festen övervakas ofta av en viktig person.

 

Självaste tjurfäktningen är uppdelade i tre delar (tercios). Den inleds med att matadoren tar emot tjuren med sin capote (capote är den kappa som tjurfäktaren använder i början, den är ljusröd på utsidan och gul på insidan och är försedd med insydda tyngder för att inte fångas av vinden). Sen börjar tercio de varas då picadorerna stöter en lans i tjurens nacke och förstör tjurens nackmuskler för att djuret skall hålla ned huvudet och inte kunna använda sin fulla styrka. Därefter under tercio de banderillas, stöter ett antal banderillos fast hullingförsedda "spjut" i tjurens rygg. Matadoren kan också sätta sina "banderillas" själv i tjuren om matadoren vill. Under den avslutande sista delen, tercio de muerte (dödsakten), så skall matadorens försöka få tjuren att gång på gång attackera hans röda tygskynke muleta. Fäktningen avslutas med att tjuren dödas genom att svärdet sticks genom djurets skuldra ned i hjärtat.

 

De flesta är omedvetna om händelserna bakom tjurfäktning, all tortyr som tjurarna utsätts för före själva tjurfäktningen, för att "förbereda" dem för den "tappra matadoren", samt det som tjuren får stå ut med under fäktningen. Tjurfäktarna gör olika saker för att försvaga tjuren och försöka göra den mer arg. Det finns alltså en hel del etiska frågor bland tjurfäktning, bland annat frågan om huruvida tjurfäktning är djurplågeri?

 

Text: Hanna Widd & Daniella Lassas

Källa: Wikipedia, Wikimedia