Spaniens historia

Ibererna var det första kända folket i Spanien. Under seklernas gång har ibererna blandats med andra folkslag. Kelter invandrade från norr på 900- och 700-talen f Kr. Fenicier och greker bildade kolonier på östkusten. Därefter kom kartager från Nordafrika och till sist erövrades landet av romarna 133 f Kr. Under 600-talet härjade västgotiska monarker på Iberiska halvön. Deras rike var förhållandevis enat och majoriteten av undersåtarna var kristna. Riket krossades av morerna som 711 invaderade från Nordafrika och inom två år kontrollerade de nästan hela halvön. Några år efter att morerna erövrat området inledde de kristna sin återerövring, la reconquista. 1479 förenades Kastilien och Aragonien till en union genom giftermålet mellan Ferdinand av Aragonien och Isabella av Kastilien.

Under 1500-talet och 1600-talet erövrade Spanien stora områden i Amerika, men också Filippinerna blev en del av det spanska imperiet. Under slutet av 1600-talet fick Spanien konkurrens från andra europeiska kolonialmakter, främst från England. Under 1800-talet frigjorde sig många av Spaniens tidigare kolonier och imperiet föll samman. Spansk-amerikanska kriget 1898 där Kuba förlorades stoppade den spanska dominansen i Latinamerika.


Sociala och politiska förändringar skapade en instabil demokrati 1930. När militära upprorsmakare under general Francisco Francos tid, som på denna tid var en fascistisk diktator i Spanien, grep makten i landet utbröt det spanska inbördeskriget 1936-1939. Ca. 0.5 miljoner spanjorer stupade i kriget, avrättades eller avled av svält under de svåra efterkrigsåren. Under Francos regim, som varade till 1975, fängslades över två miljoner spanjorer för regimkritisk verksamhet.

 

Under slutet av 1950-talet inleddes Spaniens era som turistland, samtidigt slöt regimen nära utrikespolitiska band med USA och blev medlem i Nato. De första turistmålen var Balearernas största ö Mallorca och Gran Canaria. "Solkusten" Costa del Sol vid Malaga kom också snabbt till och turiststaden Torremolinos uppfördes. Senare resmål blev också t.ex. Ibiza, Teneriffa och Costa Brava vid Barcelona.

År 1986 blev Spanien medlem av EU, vilket har gett en stor ekonomisk ökning även för de delar av Spanien där turismen inte varit så framgångsrik. En ambitiös satsning på infrastrukturen har sedan 1990-talet gett ett flertal nya snabbtågslinjer och ett allt mer heltäckande motorvägsnät.


Text: Emina Vardo

Källor: SO-Rummet

Wikipedia

Bildkälla: Wikipedia