Folkomröstningen i Katalonien 2014

Bakgrund till folkomröstningen


Kataloniens ställning som autonomi inom Spanien har förändrats och utvecklats under 1900-talets lopp. År 1931 övergick Spanien från att vara en monarki till att bli en republik. Efter denna händelse blev Katalonien en autonomi. Francisco Francos militärkupp, som pågick 1936, blev starten på det spanska inbördeskriget. Katalonien deltog aktivt som ett starkt antifascistiskt fäste. Efter fascismens seger avskaffade Franco autonomin och därmed förlorade Katalonien sitt självstyre under den efterföljande diktaturen från 1939-1975. Katalonien fick tillbaka sin autonomi på 1980-talet.


Den 11 september 2013 (på Spaniens självständighets dag)  genomfördes en 480 km lång mänsklig kedja i Katalonien. Den bildades för att visa sitt stöd för självständighet från Spanien. Kedjan av människor gick från Kataloniens södra gräns till Kataloniens norra gräns. Antalet människor som deltog i kedjan var ca 1,6 miljoner, varav ungefär 130 000 var minderåriga, alltså icke-röstberättigade.


2014 deltog cirka en halv miljon demonstranter för Kataloniens självständighet och formade vid 7-tiden ett 11km långt röd-gul-randigt V, genom att fylla två korsande gator.

 

En katalansk utbrytning skulle vara farligt för det skuldsatta Spanien. Katalonien som har 7,5 miljoner invånare (16 procent av landets befolkning) har länge varit Spaniens ekonomiska motor. Katalanerna har länge varit missnöjda med att en stor del av regionens skatteintäkter går till fattigare delar av Spanien.


Folkomröstningen 2014


Den 9 november röstade katalanerna om sin självständighet i ett informellt val.

Katalanerna tog ställning till två frågor. För det första: vill du att Katalonien skall bli en egen stat? För det andra: ska staten i så fall bli självständig?

Omröstningen hade flera gånger förklarats olaglig av Spaniens författningsdomstol och omformulerades därför från referèndum (bindande folkomröstning) till consulta (rådgivande folkomröstning, opinionsundersökning) och slutligen till procés de participació ciutadana ("process med medborgardeltagande"). Enligt något osäkra uppgifter deltog ungefär 41% av Kataloniens röstberättigade, där det slutliga resultatet blev att drygt 80% ville att Katalonien skulle ses som en självständig stat.


"Deltagandeprocessen" var inte baserad på en officiellt fastslagen röstlängd. Den vände sig till alla som fyllt 16 år senast den 9 november 2014 och som uppfyllde följande villkor:

  • spanska medborgare vars ID-kort anger att de är skrivna i Katalonien.

  • spanska medborgare bosatta utanför Spanien men registrerade som "utlandsboende katalaner" och med kopplingar till en katalansk kommun.

  • övriga icke-spanska medborgare som kan bevisa att de är skrivna i Katalonien.

Katalaner som är skrivna i andra spanska regioner hade inte rösträtt. I november deltog över två miljoner personer i en informell omröstning om självständighet. En stark majoritet var för en självständighet från Spanien.

 

Nyval 2015


Det blir ett regionalt nyval i Katalonien den 27 september. Valet i september handlar egentligen om att välja ledamöterna till Kataloniens parlament, men det kommer samtidigt att bli en dold omröstning för självständighet beroende på hur valresultatet utfaller.


Text : Felicia Söderback

Källa: nejtilleu, wikipedia, wikipedia, svenska.yle.fi, hd